Alweer een nieuwe opleiding?

Laten we eerlijk zijn. Er zijn genoeg opleidingen tot zweminstructeur, zwemdocent etc. En deze opleidingen voldoen allemaal aan de eisen, die we van een opleiding mogen verwachten. En toch misten we zelf iets. Op basis van onze ervaringen met verschillende opleidingen en het werkveld heeft SNZ een opleiding tot zwemdocent ontwikkeld, welke volgens ons vooral aansluit bij het huidige tijdsbeeld. Naast het aanleren van de (basis)zwemvaardigheden moet een zwemdocent tegenwoordig goed kunnen communiceren met mondige en vaak veeleisende ouders. Daarnaast is er op het gebied van (persoonlijke) veiligheid in de afgelopen jaren een hoop veranderd en hebben zwemdocenten te maken met veranderende normen en waarden. In de opleiding van de SNZ wordt hier extra aandacht aan besteed.

Hoe ziet de opleiding eruit?

  • De opleiding bestaat uit vijftien lesdagen over een periode van dertig weken met een theoretisch en een praktisch gedeelte. Elke les wordt er een onderwerp uit de opleiding behandeld. Eerst in theorie en daarna praktisch in het zwembad. De lessen worden één keer in de twee weken in de avond gegeven. Het theoretische gedeelte duurt anderhalf uur. Het praktische gedeelte duurt één uur.
  • Aan de hand van deze lesdagen zijn er huiswerkopdrachten en stage opdrachten, die thuis gemaakt moeten worden. Het is de bedoeling, dat de opleiders ook de stages bezoeken en eventuele tips meegeven.
  • Wanneer alle lesdagen zijn geweest heeft de cursist een afgesproken tijd om de huiswerkopdrachten af te maken. Daarnaast is er de mogelijkheid om de stage af te ronden. Wanneer dit alles klaar is, worden alle documenten, opdrachten en beoordelingen nagekeken door de examinatoren. Bij een voldoende kan er een theoretisch en praktisch examen worden gedaan.
  • Het is de bedoeling dat de opleiding binnen een jaar wordt afgerond.

Voor wie is de opleiding?

De opleiding is bedoeld voor iedereen ouder dan 16 jaar, die werkzaam is of gaat werken bij een zwemvereniging, zwemschool of zwembad. Wanneer de cursist een vooropleiding heeft gehad (Pabo, Social Work, Psychologie, Sportopleiding etc), dan kan er in overleg met de opleiders sprake zijn van dispensatie voor bepaalde onderdelen van de opleiding.