Diploma A | B | C

Het zwemdiploma ABC is in heel Nederland welbekend. Maar als we het opzoeken op het internet word je overspoeld door tientallen zwemdiploma’s. Maar welke is nu de beste? En welke zorgt er nu voor dat de kinderen zo leren zwemmen, dat ze zich in alle omstandigheden kunnen redden?

De SNZ pleit voor een eenduidig diploma in heel Nederland. Waarbij kinderen alle basisvaardigheden op een goed niveau aangeleerd krijgen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat onderdelen van het diploma gebaseerd zijn op realistische omstandigheden.

Op basis van deze overwegingen hebben we ons diploma opgesteld. Met dezelfde eisen als de hoofdaanbieders van zwemdiploma’s voor wat betreft de basisvaardigheden. Maar daarnaast een behoorlijk aantal onderdelen, waarbij het kind leert om te gaan met wisselende omstandigheden. In een zwembad is dit niet altijd na te bootsen. We hebben daarom geprobeerd de onderdelen zo aan te bieden, dat het kind rustig en veilig met deze omstandigheden om kan gaan.

Een extra mogelijkheid bij deze diploma’s is om als kleine zwemschool of zwemvereniging je eigen stempel en creativiteit te kunnen drukken op het diplomazwemmen. Natuurlijk wordt het diploma helemaal aangepast met logo en naam. 80% van de onderdelen van het diploma ABC zijn door ons vast gesteld als noodzakelijk en verplicht. 20% van de onderdelen hebben we zelf aangevuld met onderdelen, die wij belangrijk vinden. Wanneer je als zwemschool of zwemvereniging echter een goed idee hebt, wat ervoor zorgt, dat kinderen nog veiliger leert zwemmen, dan kan dit op je eigen diplomalijn worden aangepast. Wanneer dit idee bijval krijgt van meerdere collega zwemscholen en zwemverenigingen, dan kan het zelfs een vast onderdeel worden van het diploma. Zo proberen we uiteindelijk naar een eenduidig zwemdiploma te komen.